Pulsatilla vulgaris ’Röde Klokke’

Pulsatilla vulgaris ’Röde Klokke’ 

Nyugati kökörcsin

Hasonlók